2003 yılından bu yana sağlık harcamalarının 100 milyar TL’den 2 katı artışla 200 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna, kamu ve özel olmak üzere toplam sağlık harcamalarının 2003-2017 yılları arasındaki parasal gelişimine bakıldığında bugünkü fiyatlarla 192 milyar TL’yi aşan bir sağlık harcamaları gelişimi yaşandığını ifade etti.

Gündemde Finansman var

Sağlık sektörünün liderleri, 9. TÜSAP Vizyon Toplantısı için İstanbul Medipol Üniversitesinde, 1 Mart 2019, Cuma günü bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna’nın ana konuşmacı olarak katıldığı 2019 yılının ilk TÜSAP toplantısında Sağlık Finansmanı tartışıldı.

Şehir Hastaneleri Sağlık Harcamalarını Arttırdı

Yılmaz Tuna konuşmasında, Türkiye’de sağlık harcamalarının GSYH’ye oranının OECD ülkelerinde yüzde 9 iken Türkiye’de 4,3 olduğunu belirtti. Ancak, OECD ortalamasının altında yer alan bu düşük oranın sürekliliğinin mümkün görünmediğine dikkat çeken Tuna, nedenlerini şehir hastanelerindeki artış, sağlık personeli ve harcamalarında artış, sağlık teknolojilerindeki gelişme, tedavi sağlık harcamalarındaki artış, kişiye özel tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması ve yaşlı nüfus oranının giderek artması şeklinde sıraladı.

Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesinden bahseden Tuna, şunları söyledi:

“Bu proje ile Türkiye’de plazma ürünlerinin üretimi için tesis kurulması ve fraksiyonasyon teknolojisinin ülkeye kazandırılması hedeflendi.  Ayrıca ülkenin kan ürünleri alanında kendi kendine yeterliliğinin sağlanması ve tamamı ithal olan ürünlerin üretilmesinin cari açığın kapatılmasına katkı sağlaması amaçlandı. Proje hayata geçirilerek üretimin teşvikine yönelik toplam 7,9 milyar TL tutarında 10 yılık alım yapılmıştır.”

Finansman Gelişmiş Ülkelerin de Sorunu

Sağlığa daha fazla kaynak ayırabilen, Gayri Safi Milli Hasılası daha yüksek olan gelişmiş ülkelerde de sağlık finansmanının gittikçe büyüyen bir sorun olarak önlerine çıktığını söyleyen TÜSAP Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için yeterli kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Toplum Yaşlanıyor; Kronik Hastalık Artıyor

Aydın,“Sağlık finansmanı sorunu kaynağın miktarı ile bağlantılı olmayıp kaynağın kullanımı ile çok yakından ilgili gibi görünüyor. Bu açıdan ana hedefimiz elimizdeki kıt kaynaklarla en verimli sonuca ulaşmak ve en verimli hizmeti elde etmek” diye konuştu. Toplumun yaşlandığını, kronik hastalık yükünün arttığını söyleyen ve sağlık sisteminde maliyeti artırıcı diğer unsurlara değinen Aydın, “Neticede tüm bunlardan daha dramatiği, sadece bizim toplumumuzda değil, belki de dünyadaki tüm toplumlarda insanlık tevekkül ehli bir toplumdan talep ehli bir toplum yapısına dönüşüyor. Özellikle bu gelişmiş ülkelerde daha fazla… Dolayısıyla sağlığa daha fazla kaynak ayırabilen, Gayri Safi Milli Hasılası daha yüksek olan gelişmiş ülkelerde de sağlık finansmanı gittikçe büyüyen bir sorun olarak ortaya çıkıyor.” dedi.