“SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETLERİ VE HASTANELER, İLKİN HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİMİZE (HİB) BAŞVURUDA BULUNUYOR. BU BİRLİĞE ÜYE OLMADAN TEŞVİKLERDEN YARARLANILAMIYOR. ÜYE SAYISI ŞU ANDA YAKLAŞIK 1800 OLDU. SAĞLIK TURİZMİNDE FAALİYET GÖSTEREN 271 ÜYEMİZ VAR”

Alperen
Alperen Kaçar

8-9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan 9. Sağlık Zirvesine katılan Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Alperen Kaçar şunları söyledi:

“Sağlık turizmi, Bakanlığımız tarafından hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olarak görülüyor ve mal destekçilerine sağlanan tüm destekler hizmet ihracatçılarına da sağlanıyor. Eğitim, bilişim ve film sektörüne de destekler sağlıyoruz; benim görevli olduğum daire de sağlık turizmi yanı sıra film, konaklama ve Turquality destekleri üzerinde çalışıyor. Sağlık turizmini desteklersek klasik anlamda medikal turizme, hastanelere odaklanmıyoruz sadece! Teşviklerimiz yaşlı bakım kuruluşu, termal tesisi kapsıyor, bu açıdan geniş kapsamlı bir sektör sağlık turizminden faydalanıyor. Bu alanda faaliyet gösteren tüm oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz.

“TEŞVİKLERİMİZ YAŞLI BAKIM KURULUŞU, TERMAL TESİSİ DE KAPSIYOR, BU AÇIDAN GENİŞ KAPSAMLI BİR SEKTÖR SAĞLIK TURİZMİNDEN FAYDALANIYOR”

İlk Aşama 4 Yıllık Genel Destek Programı

Küçük bir sağlık kuruluşunu öncelikle 4 yıllık genel destek programına alıyoruz. 4 yıl sonra dünya markası olma hedefi varsa marka ve Turquality desteklerinden de faydalanabiliyor. Destek mekanizmamız kurgulanırken; ihracata hazırlık, pazarlama ve pazarda tutundurma ve yüksek katma değere yönelik 3 aşamalı desteklerimiz var. Sağlık turizmi sektörüne verdiğimiz desteklerde bizim için en önemli unsur; yararlanıcı tanımı ve iş birliği kuruluşu tanımıdır… Bunun altını çizmek isterim.

Bir sağlık kuruluşu teşviklerden yararlanmak istediğinde en çok yararlanmasını tavsiye ettiğimiz desteklerin başında reklam, tanıtım ve pazarlama desteği geliyor. Yüzde 60 oranında ve yıllık 400 bin dolar. Hedef ülkelerde bu rakam 10 puan artacak.

Hedef Ülkeler

Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Nijerya, Rusya Federasyonu, Senegal, Tunus, Ukrayna hedef ülkelerdir. Bu ülkelerle gerçekleştirilen reklam tanıtım faaliyetleri yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkıyor. Fuarlarda da 20 puan ekleniyor.

Sağlık Turizminde Faaliyet Gösteren 271 Üye Var

Sağlık turizmi şirketleri ve hastaneler ilkin Hizmet İhracatçıları Birliğimize temel bilgi ve belgelerle (yetki belgesi ve diğer ruhsatlar) başvuruda bulunuyor. Bu Birliğe üye olmadan teşviklerden yararlanılamıyor. Üye sayısı şu anda yaklaşık 1800 oldu. Sağlık turizminde faaliyet gösteren 271 üyemiz var.”