Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü olan Mehmet Ali Kılıçkaya, OHSAD Kurultayında şöyle konuştu:

Mehmet Ali Kılıçkaya

3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan USHAŞ’ın merkezi Bilkent Sağlık Kampüsünde yer alıyor. Önceden Ticaret Bakanlığında İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve şu anda Uluslar arası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü olan Mehmet Ali Kılıçkaya, USHAŞ hakkında merak edilenleri OHSAD Kurultayında anlattı.

Kılıçkaya, Türkiye’nin sağlık turizminde rekabet avantajına sahip olduğunu belirterek, “Yakın uçuş mesafesi (Ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir jeografik konuma sahip) yanı sıra uygun tedavi maliyetleri, kalifiye personelle kaliteli hizmet sunuyoruz. Modern tıbbi teknolojimiz var, bekleme süresi az, sosyo-kültürel benzerliklerimiz var ve bununla birlikte turistik faaliyetlerimiz çok çeşitli.

Ülkemizde, 48 adet JCI akreditasyonuna sahip sağlık kuruluşu var. Dünyadaki sağlık turizmi harcamaları yaklaşık 500 milyar dolar ile ifade ediliyor, bu rakamın 2023 yılında 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Sağlık turizminde hedefimiz 2023’te 2 milyon hastadan 20 milyar dolar gelir etmektir. USHAŞ bu nedenle kurulmuş bir teşkilattır.

Yetki Belgeli 632 Kuruluş Var

Sağlık Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar sayıları şöyledir:

Özel sağlık tesisi 456; kamu sağlık tesisi 83; kamu üniversite hastanesi 19; vakıf üniversite hastanesi 20; aracı kuruluş 44 olmak üzere toplam kuruluş sayısı 632’dir.

USHAŞ’tan Beklentiler Neler?

Kılıçkaya özel sektörün USHAŞ’tan beklenti ve taleplerini şöyle ifade etti:

“En başta destinasyon tanıtımı yapmamız bekleniyor. Hedef ülkelerin sağlık sistemlerinin takibi ve bu ülkelerdeki boşlukların paylaşılması ikinci sırada geliyor. Diğer talepler şöyle; vize problemlerinin giderilmesi, garanti mekanizmasının kurulması yani USHAŞ’ın garantörlük yapması, alacakların garanti altına alınması ve komplikasyonların yönetimi, ikili anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi (özellikle Almanya, Arnavutluk), sigorta şirketleri ile görüşülmesi ve alternatif poliçelerin üretilmesi, kamudaki fiyatların özelin çok altında kalmaması gerekliliği, sistemin sınırlayıcı değil kapsayıcı olması, hastanelerin tıbbi kaliteye göre sınıflandırılması, medikal sonuçların ve şikayetlerin izlenebildiği bilişim altyapısı kurulması, sağlık turizminde muhatap kuruluş olması (taleplerin ilgili kamu otoritesine aktarımı ve takibi), periyodik denetimlerin güçlendirilmesi. USHAŞ ile ilgili beklentiler genel olarak olumlu!

Neler Yapabiliriz?

Sağlık turizmi kapsamında; termal ve ileri yaş turizminin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Medikal turizm ile ilgili ne yapabiliriz? Hedef ülkeleri belirleyebiliriz. Batı Avrupa Ülkeleri ve Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Bağımsız Ülke Devletlerinin hemen hemen hepsi bizim için hedef pazardır. Pazar seçerken ekonomik ve siyasi ilişkilerimize bakmamız gerek. Coğrafi ve kültürel yakınlığımız, ilgili ülkedeki uzun bekleme süreleri ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği bizim için kriter olmalı. Türkiye’nin sahip olduğu rekabetçi fiyat avantajı ve ikili anlaşmalar bu pazarların seçiminde etkili olmalı.”

Yıllara göre uluslararası hasta sayılarına baktığımızda 2018 yılında ilk 10 aylık dönemde toplam 368.903 uluslararası hasta Türkiye’de sağlık hizmeti almış olup, %66’sına denk gelen 243.102 hasta özel sağlık kurumlarını tercih etmiş, geriye kalan %34 içerisinde yer alan 125.801 uluslararası hasta ise kamu sağlık kurumlarını tercih etmiştir.

Uluslararası hastaların geldiği ülkelere göre dağılımına baktığımızda 2017 yılında Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 10 ülke arasında 33.765 hasta ile Irak, ilk sırada yer almaktadır. İlk 10’da yer alan ülkelere bakıldığında önceki yıllarda olduğu gibi bu ülkelerin; 3,5-4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler, komşu ülkeler, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ülkeler, gurbetçi vatandaşlarımızın ağırlıkta olduğu ülkeler ve genel anlamda çok sayıda turist ağırladığımız ülkeler olduğu görülmektedir.

HİSER Projesi

Özel sektörle birlikte USHAŞ’ın yapabileceği en güzel çalışma Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması – HİSER Projesi olacaktır” diye konuşan Kılıçkaya şöyle devam etti:

“Ticaret Bakanlığında görev yaparken çalıştığım farklı destek projelerinin son derece olumlu geri dönüşlerini aldık. Bunu sağlık sektöründe de hayata geçirmek ve bunun bir parçası olmak istiyoruz. Bu proje başlatılırsa biz özel sektörle daha dinamik bir istişare ortamına gireceğiz ve bir danışman firma marifetiyle – iyi bir danışman seçmeliyiz – stratejimizi tartışacağız. Bu aslında sektörün de stratejisi olmuş olacak. Ayrıca bu çalışmada ortak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri çıkacak. Sonrasında pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerini Ticaret Bakanlığımız yüzde 75 destek veriyor. Bu projeyi başlatırsak özel sektörle daha dinamik pazarlama faaliyetleri yapacağız.

HİSER dışında da hedef ülkelere yönelik USHAŞ’ın tanıtım ve pazarlama etkinlikleri olacak. USHAŞ’ın kurumsal kimlik çalışması hazırlanıyor. Yurtdışına dönük özgün bir marka olacak. Türkiye’nin sağlık turizminde çatı markasının bu olması düşünülüyor. Pazarlama faaliyetlerimizin en önemli parçası sağlık turizmi portalı olabilir. Sağlık Bakanlığı çalışma başlattı.

Mevzuatlar Neler?

Sağlık turizmi ile ilgili yürürlükteki mevzuatlar şunlar:

  • 13/07/2017 Tarihli Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
  • 23/07/2013 tarihli Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge.

Teşviklere İlişkin Yürürlükteki Mevzuat:

  • 2015/8 tarih sayılı  Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar 
  • 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
  • Gelir Vergisi Kanunu (Madde 3-Yurt dışına hizmet veren işletmelerde vergi indirimi)