Murat Göktaş

İstanbul’da 7500 civarında sağlık hizmeti sunucusuyla anlaşması bulunan İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş, ilave ücretin serbest olması gerektiğini ifade etti. OHSAD Kurultayına katılan Göktaş şunları kaydetti:

“Bazı istisnalar dışında sağlık hizmeti sunucuları bize sorun yaratmıyor. İlave ücretin aşılması konusunda sıkıntılarımız var ama benim kendi fikrim odur ki başından beri ilave ücrete kamu müdahalesini uygun bulmuyorum. Kamu hangi sağlık hizmetleri için ilave ücret alınmayacağı konusunda bir düzenleme yapmış; hastanelerin önemli miktardaki cirolarını da bu alanlar oluşturuyor. Ama bir ortopedi ameliyatı olacak hastanın terci edeceği hastaneden alacağı otelcilik hizmetine ve hangi hekimden hizmet alacağına bağlı olarak ilave ücrette kısıtlamanın devlet tarafından konulmasını uygun bulmuyorum. İlave ücretin piyasa şartlarına göre arz – talep dengesine göre oluşması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla ilave ücret alıyorsanız hastalar bir süre sonra zaten sizi tercih etmezler.

Her Yıl Yüzde 15 – 20 Fazla Ödüyoruz

Nüfusun ve işlem sayısının artmasına paralel olarak İstanbul’da her yıl sağlık hizmeti sunucularına ödediğimiz pay yıllık yüzde 15 – 20 artıyor. Kendi bölgemdeki sağlık hizmeti sunucularına yıllık 4,3 milyar TL ödeme yapıyorum. Bu her yıl yaklaşık 300 – 400 milyon civarında artış gösteriyor. Global bütçeye geçtikten sonra farklılaşma olsa da hizmet sunucularına ödenen parada yüzde 15 artış oluyor.

Mutabakat Komisyon Sayımızı Arttırıyoruz

Hastanelerin bizden beklentileri var; incelemeler ve mutabakatların zamanında yapılması. Biz, 80 personelle her ay yaklaşık 224 bin hastayı inceliyoruz. Bu kadar fazla faturayı incelemek kolay olmuyor. Tıp ve dal merkezleri için avans ödeme süresini iki aya düşürdük. Özel hastaneler için bu süre 4 ay. Üniversite hastaneleri için de 5 ay civarında. Ağustos ayında avanstan çıkmayı düşünüyoruz. Mutabakat komisyonumuzun sayısını arttırıyoruz.

Acil Servisteki Karmaşa Çözülecek

Acil ile ilgili bir kargaşa var. Sağlık Bakanlığı hasta memnuniyeti açısından; SGK maliyet açısından değerlendiriyor. Kurumların performansları bu ölçüye göre değerlendiriliyor. Acilde alan kargaşası yaşıyoruz. Bakanlık ambulansla gelen herkesi acil olarak değerlendiriyor, doğru olabilir ama sonra şöyle bir sorun çıkıyor; ilk müdahale sonrasında hasta daha nitelikli bir operasyona ihtiyaç duyduğunda bunun hala acil olarak değerlendirilip-değerlendirilmeyeceği tartışılıyor.

Bu konuda Bakanlıkla bir çalışma yaptık ve belli bir aşamaya geldik. Hastanelere duyurusunu yapacağız.

Yine acilde ödenip yoğun bakımda ödenmeyen birtakım ilaçlarla ilgili sıkıntılar iletildi. Paydaşlara aktardık.

İlave Ücret Alınamayan İşlemler

İlave ücret alınamayan işlemlerin toplam ciro içindeki payının çok yüksek olması nedeniyle hastanelerden gelen bir talep var. Ya belli bir miktar ilave ücret alınmasını ya da SUT’ta bunlar için yapılan ödemenin arttırılması isteniyor. Hakikaten ilave ücret alınmayan alanların toplam ciro içindeki payı 40, 50TL’ye ulaştığı görülüyor, hastanelerin taleplerini yerinde buluyorum. Raporlama yapıyoruz.

SGK’nın Beklentileri Neler?

SGK olarak bizlerin de sağlık hizmeti sunucularından beklentilerimiz var; özel hasta bakılması durumunda bununla ilgili taahhütnamenin mutlaka yazılı alınması ve kurum tarafından istenmesi durumunda ibraz edilmesi gerekli. Sunulmayan sağlık hizmetine ilişkin yazılı dilekçeyle iptalini istemelisiniz. Bizler beklemeden bunları yapmanızı bekliyoruz.

Hastanelerin bazı kampanyalar düzenlemesinin ben sorun yaratmaması gerektiğine inanıyorum. Mesela sünnet kampanyası ile ilgili ceza uygulanmamalı. Check-up gibi talep arttırıcı, gereksiz kaynak yaratacak kampanyalar için bu geçerli olmamalı.

Ceza Oranları Nasıl?

Denetim sonucu elimizde bekleyen 900 civarında şikayet var. Gerçeğe aykırı faturalama (kasten yapılmış değil kodlaması farklı yerden yapılmış) 295 adet, ilave ücrete uymama 201 adet, sunulmayan sağlık hizmeti 180 adet, kimlik kullanımı 140 adet olmuş.”