klinikiletişim dergisinin yeni sayısı yayınlandı. Haziran – Temmuz 2019 sayısında işlenen konular özetle şöyle:

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) bu yılki toplantısının ana temasını sağlığın finansmanı olarak belirledi. Sağlık finansmanında reform arayışlarının tartışıldığı ilk gün yapılan oturumda ortak akıl toplantısının sonuçları açıklandı.

Sağlığın finansmanı konusunda En Sık Kullanılan Kavramlar / Sağlık Finansmanında Türkiye’de Yaşanan Olumlu ve Olumsuz Başlıklar / Öneriler neler?

Bu yılki oturumları klinikiletişim okurları için değerlendiren OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat’a göre, özel hastanecilik büyümüyor sadece şişmanlıyor!

OHSAD 2020’de yurt dışına açılmayı planlıyor! Gelecek senelerde hastane sahipleri ve yöneticilerinden oluşan uluslararası katılımcı sayısı artacak.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı: “Bizim hesaplarımıza göre 2071’e kadar dışsal ciddi bir değişiklik olmazsa temel parametrelerle oynanamazsa SGK’nın topladığı primlerin, emekli maaş ödemeleriyle sağlık harcamalarını karşılama oranları yüzde 75’în altına düşmeyecek”

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdülvahit Sözüer: “Şehir hastaneleri bizim genel bütçemize konulmuş bir pay; bu yıl 3,5 milyarlık bütçesi konuldu. Şehir hastaneleri bizim için fırsat olabilir. Bu fırsatı hemen değerlendirmeliyiz. Gözler üstümüzde!”

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar: “SUT’un sadece güncellenmesi yetmez, çeşitlendirilmesi de gerekiyor. SUT’u öyle bir planlanmalı ki 1., 2. ve 3.
basamaklar arasındaki çeşitliliği ile sağlık sisteminin iyileşmesine katkı
sağlayacak noktaya taşımalıyız”

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya: “Sağlık turizmi kapsamında; termal ve ileri yaş
turizminin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin: “Ülkeye girişte, gümrük kapılarında, sağlık turizmi amaçlı gelen turistler için ayrı ‘hızlı geçiş’ ve ‘kolay işlem’ bankoları oluşturuluyor, ‘e-vize’ uygulaması gündemde”

Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Alperen Kaçar: “2018’de Yaklaşık 49 milyar dolarlık bir hizmet ihracatımız var. İthalatı
da 20 milyar dolara yakın. Cari fazla verdiğimiz bir sektör”

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın: “Afi liasyon konusunda bugün en zayıf olduğumuz konu iki sayfalık bir protokolle yola çıkıp sonrasında sorunlar yaşadığımız bir sürece giriyoruz. Belki iki sayfa değil iki yüz sayfalık detaylı stratejilerin masaya yatırıldığı bir model oluşturmak zorundayız”

Kendisinin de afiliasyon deneyimi yaşadığını ifade eden OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat: “Branş bazlı afiliasyonu neden tartışmıyoruz? Bunun şartlarını iyi şekilde oluşturursak daha geniş bazlı afiliasyonlar oluşturabiliriz. Bence bu işi yanlış taraf fonluyor”

Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü Tahsin Güney: “GSS’de istediğimiz yere geldik mi derseniz bana göre gelmedik. Araştırmalar şunu gösteriyor; gelir ve eğitim düzeyi yükseldikçe sağlık hizmetlerinden insanlar daha fazla yararlanıyor. Gelir düzeyi yüksek insanların sağlık sistemine katkılarının önünü açmanız gerekiyor. Bunlardan biri tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Maalesef toplumun yüzde 3 – 4’ü civarında özel sağlık sigortası var”

GSK GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol: “2015’te ciddi tartışmalar yaşandı ve biz kanunumuza kişisel sağlık verilerinin paylaşılamayacağı hükmünü koyduk. Bu hüküm bazı yerlerde bizim elimizi güçlendirdi ama biraz da kurumun kendi içine kapanmasına sebep oldu. böyle büyük bir verinin toplandığı bir ülkede ileriye dönük projeksiyonların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bu verilerin
kişisel değil anonimleştirilerek açılması gerektiğine inanıyorum.”

OHSAD Yönetim Kurulu Danışmanı Hüseyin Çelik: “Sağlık finansman sistemimiz, geçmişte SSK’nın düştüğü hataya düşmemeli! SSK o dönemde hep maliyet tasarrufu yöntemine gitti; hizmet kalitesini, vatandaşın memnuniyetini ikinci plana koydu. GSS’nin sadece maliyet kontrolüne odaklanmış olması hizmet sunucularının sorunlarına gereken önemi vermemiş olması bence en temel sorunlardan biri”

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Yrd. Uzm. Ecz. Halil Tunç Köksal: “İlaç üretim tesisleri; 2010’da 49 iken 2018’de 82’ye yükseldi. Akredite Ar-Ge merkezi sayısı; 2010’da 4,
2013’te 6, 2015’te 13 ve 2019’da 32 oldu. Toplam Ar- Ge çalışanı 231″

Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Banu Küçükel: “Gelecekte biz büyümeyi dijital platformlarda büyümek olarak göreceğiz. Hastasız hastanecilik geliyor. Hatta patronsuz hastanelerin geleceği konuşuluyor. hastanelerimizin sınırlarına bağlı kalmayacağız ve orada planlama yok artık!”

Özel Hastaneler Tedarik Zincirini Nasıl Yönetiyor?

Acıbadem Sağlık Grubu Satın Alma Direktörü Hakan Evsine: “Acıbadem’in tüm satın almalarını merkezi olarak yönetiyoruz. Satın almaları alt disiplinlere bölerek yönettik. Alt uzmanlıklar yarattık. Hastanelerdeki depoların yönetimleri de bizde!

Medicalpark Tedarik Yönetimi Direktörü Mustafa Işık:
“Medicalpark’ta merkezi depo yok, 31 hastanenin kendi içinde depolar var. Merkezden yapılan anlaşmalar sisteme tanımlanıyor, bu anlaşmalı kurallara göre mevcut yazılımımızda hastaneler sipariş veriyor. Lojistik süreci tedarikçiler sahipleniyor. Teslimat maliyetini üstleniyorlar”

Memorial Sağlık Grubu Satın Alma Direktörü Doğan Tatari:
“İstanbul’da ve Antalya’da dağıtım merkezimiz var. Ürünlerin bir kısmını dağıtım merkezine alıp hastanelere dağıtıyoruz. Bir kısmını direk hastanelere sevk ettiriyoruz. Ürünün hacmi, tüketim durumuna göre hareket ediyoruz”

Medipol Sağlık Grubu Satın Alma Direktörü İsmail Hızlı:
“Medipol Üniversitesi eğitim grubu ve sağlık grubu olarak 2 ayrı başlıkta takip ettiğimiz satın alma organizasyonumuz var. Merkezi alım yapıyoruz”

İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş, İstanbul’da hastanelerle SGK ilişkisini anlattı!

Memorial Hastaneler Grubu Genel Müdürü Uğur Genç: “Zincir de olsa her hastanenin yönetimi farklı!”

Holding Yöneticileri, Şehir Hastaneleri Yatırımcısı olarak deneyimlerini Anlattı!

İlaç Endüstrisinde Son Dönemde Yapılan Yeni İş Birlikleri Neler?