“Tamamlayıcı sağlık sigortası 5 yıl gibi kısa bir sürede 1.2 milyon kişiye ulaştı. Bu rakamın 2020 yılında 1.5 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Bunu sürdürülebilir bir uygulama olarak değerlendiriyoruz”

“Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde SGK anlaşmalı özel hastane sayısı ve bu özel hastanelerin kalitesi her geçen gün arttığı için nüfusun çok daha büyük bir bölümü özel sağlık hizmetine ulaşabiliyor”

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, klinikiletişim’in sorularını yanıtladı.

Firuzan İşcan

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) hizmeti sunuyor musunuz?

AXA olarak müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebilecekleri çözüm ortağı olmak öncelikli misyonumuz. Bu anlamda tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, hayallerini gerçekleştirirken onları destekleyecek çeşitlilikte ürünler sunmak için çalışıyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz de bunlardan biri.

Türkiye’de sağlık sisteminde yapılan reform ile hayatımıza “aile hekimliği” kavramının girmesinin hemen ardından sektöre sunduğumuz bu ürün, özel sağlık sigortasını farklı sebeplerle tercih etmeyenlerin de özel hastanelerde sağlık hizmeti almasını kolaylaştırdı. 2014 yılında hayatımıza giren bir ürün olmasına karşılık sektörün lokomotiflerinden biri diyebiliriz.

Katılım oranlarına ilişkin bilgi verebilir misiniz? Müşterileriniz açısından TSS, tercih edilen – cazip bir ürün mü?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünleri, uygun fiyatları sayesinde özel sağlık sigortalarına erişimi olmayan veya tercih etmeyen müşterilerimiz tarafından tercih edilen bir ürün. Ayakta tedavilerde devlet katkı payı dışında katılım payının olmaması, yaratarak tedavilerde katılım payı olmadan limitsiz hizmet alma imkânı bu ürünün tercih edilmesinde önemli bir role sahip.

TSS size göre sürdürülebilir bir uygulama mı?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 5 yıl gibi kısa bir sürede 1.2 milyon kişiye ulaştı. Bu rakamın 2020 yılında 1.5 milyona ulaşmasını bekliyoruz. SGK’lı olan herkesin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü açısından önemli bir potansiyeli var. Bu açıdan sürdürülebilir bir uygulama olarak değerlendiriyoruz.

Genel Sağlık Sigortasının (GSS) sürdürülebilirliği düşünüldüğünde TSS’nin önemine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Genel Sağlık Sigortası, bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan bağımsız olarak herkesin sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişmesini sağlayan bir sistem. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ise GSS’yi tamamlayan bir yapı. Zaten tam da bu sebeple herkesin uygun fiyatlarla sahip olabildiği bir ürün… Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde SGK anlaşmalı özel hastane sayısı ve bu özel hastanelerin kalitesi her geçen gün arttığı için nüfusun çok daha büyük bir bölümü özel sağlık hizmetine ulaşabiliyor.

Katılım payının TSS kapsamına alınması konusundaki düşünceleriniz nasıl?

Ücretin tek ve minimumda olmasından dolayı işlevsel açıdan bir sakınca görmüyoruz.

Sağlık harcamalarının sürdürülebilirliği göz önünde tutulduğunda, cepten ödemelerin ikinci sigorta güvencesine kavuşturulması hakkında neler söylersiniz?

Gelişen teknolojiye bağlı olarak kaliteli sağlık hizmetleri ekonomik açıdan herkesin ulaşabileceği bir seçenek olmaktan uzak. Tam da bu sebeple cepten ödemelerin sigorta güvencesine alınması çok değerli çünkü sigortalılara beklenmedik sağlık riskleri için de giderler konusunda kaygı duymadan özel hastaneleri seçme imkânı veriyor.

TSS uygulamalarında dünyadaki iyi uygulama örnekleri sizce hangileridir? Nedenleriyle kısaca anlatır mısınız?

Dünyanın farklı ülkelerindeki özel sağlık sigortası uygulamalarına baktığımızda bu ürünlerin genelde devlet tarafından karşılanmayan sağlık masraflarına yönelik teminat sağladığını görüyoruz. Örneğin Fransa’da devlet sağlık giderlerini büyük ölçüde karşılarken, diş tedavileri, özel oda ve refakatçi gibi giderleri karşılamıyor. Bireyler de bu tarz teminatları özel sağlık sigortaları ile güvence altına almayı tercih ediyor. Türkiye’de uygulanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapısı ise biraz farklı… Örneğin devlet ve üniversite hastanelerinde tüm masraflar devlet tarafından karşılanıyor. SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde ise hastalardan fark ücreti talep ediliyor; TSS de bu fark ücretlerini karşılıyor.

TSS uygulamasının GSS ve vatandaş açısından katkıları ve olası tehditleri nelerdir?

Uygulama SGK anlaşmalı ve kaliteli özel hastane sayısının artmasına paralel olarak uygun fiyatlarla çok daha fazla kişinin kaliteli sağlık hizmetine olanak sağlıyor. Devlet desteği ve teşviki ile nüfusun çok daha fazla kesimine ulaşılabilir, böylece devletin üstündeki sosyal güvenlik yükü paylaşılabilir. TSS ile uzun vadeli stratejinin devlet ve sigorta şirketlerince belirlenmesi gerekir.