Prof. Dr. Canan Ağalar: “Öyle senaryolar var ki… İklim değişikliği, göçler ile farklı bölgelerin sorunu olan enfeksiyonların tüm dünyanın sorunu haline gelebileceği öngörülüyor.  Yeni antibiyotik bulunmayalı çok uzun yıllar geçti; o nedenle enfeksiyon hastalıklarının tedavisi için atılan adımlar tıptaki diğer ilerlemeleri takip edemiyor. Enfeksiyon doktoruna duyulacak ihtiyacın, yıllar içerisinde artacağını düşünüyorum.”

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Ağalar, yoğun bakımda  özelliği olan hastaların multidisipliner olarak birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

“Biz EKMUD olarak birlikte çalışma bilincini arttırmak için ortak toplantılar düzenliyoruz. Çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. TDCY Kongresine, buraya, getirdiğimiz enfeksiyon uzmanlarının buradaki vizyonu görmelerini de istiyoruz. Aynı iş için uğraşıyoruz ama her birimizin farklı vizyonu var. Herkes birbirinin bakış açısını görebilirse çok daha güzel ortak işler üretilebilir. Bu tip toplantıları çok önemli buluyoruz. Yoğun bakım bizim iyi çalıştığımız kliniklerden biri…

Asistan Sınavları Hakkında

EKMUD olarak hekimlere yönelik gündemlerinde ilk sırasında eğitim olduğunu ifade eden Ağalar, asistanlara yönelik uyguladıkları board sınav sistemlerine ilişkin bilgi verdi:

“Derneğimizin Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK)  tarafından yılda 2 kez, internet üzerinden asistan sınavları yapılıyor.  Türkiye’de iki veya üç dernek tarafından yapılan bir sınavdır bu. Herkes kendi hocasının bulunduğu hastanede internet üzerinden hocasının gözetiminde hazırlanmış merkezi bir sınava giriyor. Bu sınav asistanın eğitimde Türkiye içindeki yerini görmesini sağlıyor. Nerede, hangi konularda açıkları var,  onu görüyor. Her hoca sadece kendi asistanının sonuçlarını görüyor, başkalarının sınav sonucunu görmüyor. Çok büyük oranda katılım var ve giderek artıyor. Eğitim süremiz 5 yıl. Asistanlar soruların hepsini cevaplandırıyor ama her sene asistanları kendi kıdemine göre değerlendiriliyor. Bence bu, verilen eğitimle ilgili çok iyi bir geri bildirim sağlıyor. Uzmanlara yönelik 10 yıl geçerli olmak üzere, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavlar da yapılıyor. Bu yeterlilik sınavları gönüllülük esasına dayalıdır. Ayrıca EMEK, talep eden eğitim kurumlarını denetleyerek akreditasyonunu da sağlamaktadır. Bütün bu uğraşların amacı,  eğitimin kalitesi artırmaktır.

Viral Pnömoniler

Kongrede viral pnömoniler konusunu anlatan Ağalar, “Özellikle bulunduğumuz coğrafya nedeniyle göçler, seyahatlerin çok fazla olması bizim için her zaman risk faktörü. Yoğun bakım hastalarında her zaman akılda bulundurmamız gerekiyor; bakteriyal pnömonilerle birlikte olabileceklerini göz önünde tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

Viral pnömonilerde influenza aşısının önemine değinen Ağalar, “Normalde önerdiğimiz tarih, ekim ayı içinde oluyor ama aşı olmamış risk grubundaki hastalar için  ocak ayına  kadar herhangi bir tarihte mutlaka aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Ayrıca risk grubundaki kişilerde mevsime bağlı olmaksızın pnömokok (zatürree) aşısının da yapılmasının öneriyoruz. Çünkü bu hastalıklar, büyük oranda aşı  ile önlenebiliyor. ‘’ dedi.

Gündemimiz: Sağlık Çalışanlarını Korumak

“EKMUD olarak gündemimizde ilk planda sağlık çalışanlarına şiddet konusu yer alıyor” diye konuşan Ağalar,  ayrıca sağlık çalışanlarının sağlığını korumak için bağışıklamaya da önem verdiklerini belirtti.  

İnsanlığın Sonu Enfeksiyonla Gelecek

Ağalar, “Yazılan makalelerde, insanlığın sonunun enfeksiyonla geleceği ifade ediliyor. Öyle senaryolar var ki… İklim değişikliği, göçler ile farklı bölgelerin sorunu olan enfeksiyonların tüm dünyanın sorunu haline gelebileceği öngörülüyor.  Organ nakillerinde çok büyük gelişmeler var. Kanser tedavilerinde keza gelişmeler devam ediyor.  Ama yeni antibiyotik bulunmayalı çok uzun yıllar geçti; o nedenle enfeksiyon hastalıklarının tedavisi için atılan adımlar tıptaki diğer ilerlemeleri takip edemiyor. Enfeksiyon doktoruna duyulacak ihtiyacın, yıllar içerisinde artacağını düşünüyorum” diye konuştu.