SAĞLIK BAKANLIĞI: “SON BİR YILDA KAMUDAN İSTİFALAR ARTTIĞI İÇİN CİDDİ ORANDA ZORLANMAYA BAŞLADIK. KAMUDAKİ HEKİM ARKADAŞLARIMIZ ÖZEL SEKTÖRE GİRDİĞİ İÇİN BAZI BRANŞLARDA HİZMETTE ZORLANIYORUZ”

ahmet tekin
Dr. Ahmet Tekin

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ahmet Tekin, katıldığı 10. Sağlık Zirvesinde, şöyle konuştu:

“Sektörün yeni bir sağlık mevzuatına ihtiyacına var. Bence 3 temel yonetmeliğe ihtiyacımız var; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği komple revize edilmeli; ayrıca kamu sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinin de revizyona ihtiyacı var. 2002’de çıkan bir yönetmelik günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Eğer bu üç yönetmeliği de revize edip hayata geçirebilirsek sağlık sektörümüzün bir nevi anayasasını da güncellemiş olabiliriz. Öte yandan ayaktan tedavi merkezleri ile hastanelerin yönetmeliğini de birleştirmek lazım. Sağlık sektörünün yeni bir mevzuata kesinlikle ihtiyacı var.

Kamudan İstifalar Arttı

Son bir yılda kamudan istifalar arttığı için ciddi oranda zorlanmaya başladık. Kamudaki hekim arkadaşlarımız özel sektöre girdiği için bazı branşlarda hizmette zorlanıyoruz; bizim kamu olarak ‘şu branşta hizmet sunamıyoruz’ deme lüksümüz yok bütün branşlarda hizmet sunmak zorundayız özel sektör bu durumda değil.

“KÜÇÜK HASTANELERDE NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ PEK SUNULAMIYOR; NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNİN SUNULMASI İÇİN BRANŞ FARKLILIĞININ OLMASI, HEKİM SAYISININ FAZLA OLMASI GEREKİYOR. O NEDENLE TAŞINMALARI, BİRLEŞMELERİ TEŞVİK ETMEK GEREKİYOR”

Ana Dal Kadrosunda Çalışma İmkanı

Eğer bir hekimin yan dalı varsa bizim tercihimiz hekimin eğitimini aldığı o yan dalda çalışmasıdır. Yerleştirmeleri gözetirken milyon kişiye düşen o uzmanlık dalındaki hekim sayısına bakıyoruz. Ama yan dalcı bir hekimin ana dalında çalışabilmesi o ilin yan dala ihtiyacının bulunmaması gerekiyor o durumda hekimin ana dal kadrosunda çalışmasına izin veriyoruz. Bu düzenlemeyi yeni yaptık ki bu oranlar her ay değişiyor.

Özel Hastanelerde Yoğun Bakım Yatakları

Bir hastanenin yatak kapasitesinin yüzde 50’si, yüzde 60’ı yoğun bakım yataklarından oluşamaz. Bir hastanede yatakların hepsi yoğun bakım olamaz. Hastayı üçüncü basamaktan evine direkt taburcu edemezsiniz ama özel sektör şunu istiyor: 20 tane yoğun bakım yatağı varsa hepsinin üçüncü basamak yoğun bakım olmasını istiyor. Bu mümkün değil zaten sizin donanımınız bile buna yetmez. Pandemi zamanında üçüncü basamak yoğun bakım yatağına ihtiyacımız olduğu için yatak sayısını 20 bine çıkardık. Aynı şekilde özel hastanelerin de envanter bilgisinin elimizde olması gerekiyor. Sistem ve bunun sınırlarını çizmezsek uzun vadede kontrol etmemiz de mümkün olmaz. Diyelim ki özel hastanede Üçüncü basamağa X yatağa 50 tane hemşire isteyecekseniz eğer yatağınız yok ise o 50 hemşireyi hiçbir zaman atıl vaziyette hastanenizde tutmazsınız. Bu zaten reel de değil.

Butik Hastaneler Birleşmeli

Küçük hastanelerde nitelikli sağlık hizmeti pek sunulamıyor; nitelikli sağlık hizmetinin sunulması için branş farklılığının olması, hekim sayısının fazla olması gerekiyor. O nedenle taşınmaları, birleşmeleri teşvik etmek gerekiyor; artık böyle gidilmeli… Bu hem sektörün önünü açacaktır hem de hekimlerin hem de nitelikli yatak kullanma döngüsünü hızlandıracaktır. Kendi içinizde büyüme potansiyeliniz var ve ben bu yoldan gitmenizin daha avantajlı olacağını düşünüyorum.

Kamunun Olmadığı Yerde Özel Sektör Olmalı

Bakanlık olarak bizlerin kamu sağlık hizmeti sunamadığımız yerlerde özel sağlık sektörünün bulunması ve hizmet sunabilmesini istiyoruz ama özel sektör de bunu istemiyor. Özel sektör de daha fazla hizmet sunumu yapacağı, ekonomik getiri sağlayabileceği yerlerde varlık göstermek istiyor. Büyük illerde özel sağlık sektörünün zaten güçlü olduğu yerlerde yatırım yapmanızı sonuna kadar teşvik ediyoruz elbette ama küçük yerlerde de yatırım yapılabilmeli. Sizi bu yönde teşvik etmek istiyoruz.”