OHSAD BAŞKANI DR. REŞAT BAHAT:“BİZ SGK İLE SÖZLEŞME YAPTIĞIMIZ ZAMAN ÖZEL SEKTÖRDEN MEMNUNİYET %80 ORANINDAYDI. AMA GEÇEN YILIN VERİSİNE GÖRE ÖZEL SEKTÖRDAN MEMNUN NİYET %54”

“GELDİĞİMİZ NOKTADA 500 KÜSÜR ÖZEL HASTANENİN EN AZ 100 TANESİNİN RUHSATINDAN BAŞKA DEĞERİNİN VE VARLIĞININ OLMADIĞINI ÜZÜLEREK BİLDİRMEK ZORUNDAYIM”

resat bahat
Dr. Reşat Bahat

Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği başkanı Dr. Reşat Bahat, katıldığı 10. Sağlık Zirvesinde, şöyle konuştu:

“Acil hizmetler genelgesi çıktığı zaman acilde muayene ücreti 5 dolar idi. Fakat şu anda acilde muayene ücreti 40 cent ve bu genelge duruyor. Biz SGK ile sözleşme yaptığımız zaman özel sektörden memnuniyet %80 oranındaydı. Ama geçen yılın verisine göre özel sektördan memnun niyet %54. Biz işimizi daha iyi yapıyoruz ama vatandaştan daha fazla para alıyoruz; iki yüze yakın ülkeden hasta getirtiyoruz, getirtiyoruz ama vatandaş kullanmak yerine artık hastaneleri seyretmeye başladı çünkü ayakta kalmak zorundayız.

Ben özellikle sağlık planlamasının tekrardan oturulup konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Afiliasyonundan üçüncü basamağına kadar polikliniğinden özel hastanelerin SGK ile anlaşma yapmayanına, sağlık turizmini yoğun yapan hastanesine kadar planlama yeniden yapılmalı. Ak Partinin ilk dönemlerinde muayenehane açma oranı %80’in üzerindeydi. Bu, sistemin ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteren bir hadiseydi. Karşı çıkmamıza rağmen siyaset, tam gün yasası ile yola devam etme kararı verdi. Muayenehaneler azaldı ama aslında azalmasının sebebi sadece tam gün yasası değil de, kamuda olsun özel sektörde olsun, doktor arkadaşlarımızın karnı doyuyordu. Çocuklarına iyi eğitim verdirebiliyorlardı. Hastane yöneticilerinin de daha iyi imkanları vardı.

DR. REŞAT BAHAT: “SADECE BENİM HASTANEMDE İKİ UZMAN HEKİM ARKADAŞIMIZ ALTIŞAR MİLYONLUK DAVA KAYBETTİLER.. CEZALAR ALTI MİLYONLUK CEZALAR DEĞİL KİMSE KUSURA BAKMASIN. NE BİLİRKİŞİLER YETKİN NE DE MAHKEMELER YETKİN. BİZ BUNUN İÇİN İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULSUN DERKEN BİR BAKTIK Kİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE ALINMIŞIZ”

İki Uzman Hekimimiz 6’şar Milyonluk Dava Kaybetti

Bugün geldiğimiz noktada planlamadan dolayı özel sektörün doktor alamaması, kamuda da krizlerden dolayı yeterli para verilmemesi nedeniyle yılda 1000 -1500 civarında doktor arkadaşımız yurt dışına gitmeye başladı. Bunda tabi Avrupa’nın doktor sıkıntısında ciddi bir etkisi var. Yurtdışına çıkış yasağı değil burada çalışma şartlarını daha cazip hale getirerek bunun önüne geçebiliriz. Doktor arkadaşlarımızın basit davalarla mahkeme kapılarında dolaştıklarını görüyorum. Sadece benim hastanemde iki uzman hekim arkadaşımız altışar milyonluk dava kaybettiler. Tabii ki ödeyecek güçleri yoktu bunları biz ödedik. Bunlar çok büyük paralar. Cezalar altı milyonluk cezalar değil kimse kusura bakmasın. Eğer cezalar böyle kalacaksa en azından hekim mesuliyet sigortalarını 400 – 500 bin ile sınırlı tutmayalım bunun için kamu kaynak ayırsın… Vatandaşa eğer çok fazla tazminat vereceksek, sigortalar da 10 milyon- 20 milyon liralık tazminat için ayrılan fonlara kamu kaynak ayırsın. Ya da kamu bu tip malpraktis sigortası için ciddi bir kaynak ayırsın. ne bilirkişiler yetkin ne de mahkemeler yetkin. Biz bunun için ihtisas mahkemeleri kurulsun derken bir baktık ki tüketici mahkemelerine alınmışız. Geldiğimiz noktada 500 küsür özel hastanenin en az 100 tanesinin ruhsatından başka değerinin ve varlığının olmadığını üzülerek bildirmek zorundayım.”