28

Prof. Dr. Hayati Bilgiç: “2023 yılında beklenen nüfusa göre göğüs hastalıkları uzman sayısının 2215 olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının hedeflediği göğüs hastalıkları uzman sayısı ise 2750’dir.”

Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası tarafından 28. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına katılarak göğüs hastalıkları uzmanlığına ilişkin bilgi veren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayati Bilgiç sunumunda şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı göğüs hastalıkları uzmanlık öğrencisi talep formu incelendiğinde; 455 eğitici ve 1155 öğrenci olduğu görülmektedir. Uzmanlık öğrencisi talebi 566 olarak kaydedilmektedir. 2022 yılı yerleşen ve planlanan kontenjan toplamı 630 olduğu görülmektedir. 2009 yılında göğüs hastalıkları uzmanlığında 100 bin kişiye düşen sayı 2,5 olarak kaydedilmiştir. Bu yaklaşım ile 2023 yılında beklenen nüfusa göre göğüs hastalıkları uzman sayısının 2215 olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının hedeflediği göğüs hastalıkları uzman sayısı ise 2750’dir. 

Kontenjanlar Hangi Parametrelere Göre Belirlenmeli?

Göğüs hastalıkları uzmanlık öğrenci kontenjanları belirlerken; eğitici sayısı, asistan sayısı, yatak sayısı, bronkoskopi sayısı, poliklinik, yatan hasta yanı sıra PSG, SFT, diğer girişimsel işlemler, alerji polikliniği, sigara ve KOAH polikliniği, tez, sunum, seminer, olgu tartışması, makale tartışması, dosya konsey, kurs, nöbet, vizit gibi tüm parametrelerin dikkate alınması gerekiyor.”